Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
66
Số tầng:
41
Số căn:
10.000
Quy mô:
420 ha
Mật độ xây dựng:
19%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:66 Số tầng:41
Quy mô:420 ha Mật độ xây dựng:19%
Số căn hộ:10.000 Ngày hoàn thành:02/2020
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:66
Số tầng:41
Quy mô:420 ha
Mật độ xây dựng:19%
Số căn hộ:10.000
Ngày hoàn thành:02/2020