Showing all 12 results

Mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 1825
 • Mật độ xây dựng:
Ra mắt
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 3.950
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 30 - 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 10.000
 • Mật độ xây dựng: 19%
Đang mở bán
Giá: 30 - 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 42000
 • Mật độ xây dựng: 14.7%
Ra mắt
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 3599
 • Mật độ xây dựng: 33.3%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 3837
 • Mật độ xây dựng: 27%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 32.3%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên Hệ
 • Số căn hộ: 1000
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang mở bán
Giá: Liên Hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Khoảng 28.5%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 091.608.6688