Showing all 12 results

Ra mắt
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 28%
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Khoảng 33%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 30 - 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 10.000
 • Mật độ xây dựng: 19%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 3837
 • Mật độ xây dựng: 27%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 2.422
 • Mật độ xây dựng: 27,9%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 523
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 75
 • Mật độ xây dựng:
Sắp ra mắt
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 565
 • Mật độ xây dựng:
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 091.608.6688