Trạng thái:
Ra mắt
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
877ha
Mật độ xây dựng:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Biệt thự Trạng thái:Ra mắt
Số Block: Số tầng:
Quy mô:877ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Ra mắt
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:877ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: