Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
29
Số căn:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ dịch vụ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:29
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Bàn giao ngay
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ dịch vụ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:29
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Bàn giao ngay