Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
294 ha
Mật độ xây dựng:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:294 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Tháng 7/2023
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:294 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Tháng 7/2023