Showing 1–12 of 18 results

Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 2.422
 • Mật độ xây dựng: 27,9%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 32.3%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 523
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 75
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 22%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 23,6%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 091.608.6688