Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
271,8ha
Mật độ xây dựng:
22%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:271,8ha Mật độ xây dựng:22%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại:
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:271,8ha
Mật độ xây dựng:22%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: