The Metropolitan - Vinhomes Ocean Park

Trang chủ 

› Dự án 

› Hà Nội 

› Gia Lâm

Trạng thái:
Ra mắt
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
15
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Mitsubishi Corporation
Loại: Trạng thái:Ra mắt
Số Block:15 Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Từ Quý 4/2024
Chủ đầu tư: Mitsubishi Corporation
Loại:
Trạng thái:Ra mắt
Số Block:15
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Từ Quý 4/2024