Phân khu The Sakura (Dự án The Metrolines - Vinhomes Smart City)

Trang chủ 

› Dự án 

› Hà Nội 

› Nam Từ Liêm

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
04
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
20.269m2
Mật độ xây dựng:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:04 Số tầng:
Quy mô:20.269m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:2022
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:04
Số tầng:
Quy mô:20.269m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:2022