Phân khu The Beverly - Vinhomes Grand Park

Trang chủ 

› Dự án 

› Thành phố Hồ Chí Minh 

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
10
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:10 Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:10
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: