Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
25
Số căn:
Quy mô:
1,95 ha
Mật độ xây dựng:
23,6%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:25
Quy mô:1,95 ha Mật độ xây dựng:23,6%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:25
Quy mô:1,95 ha
Mật độ xây dựng:23,6%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: