Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
43.541m2
Mật độ xây dựng:
Khoảng 28.5%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:43.541m2 Mật độ xây dựng:Khoảng 28.5%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:43.541m2
Mật độ xây dựng:Khoảng 28.5%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: