Showing all 4 results

Giá: Liên hệ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Giá: Liên hệ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: Khoảng 33%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 091.608.6688