Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
Số căn:
3599
Quy mô:
21.087 m2
Mật độ xây dựng:
33.3%
Chủ đầu tư: Masterise Homes
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4 Số tầng:
Quy mô:21.087 m2 Mật độ xây dựng:33.3%
Số căn hộ:3599 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Masterise Homes
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4
Số tầng:
Quy mô:21.087 m2
Mật độ xây dựng:33.3%
Số căn hộ:3599
Ngày hoàn thành: