The Lumi Hà Nội

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Ra mắt
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
31.175 m2
Mật độ xây dựng:
Loại: Trạng thái:Ra mắt
Số Block:5 Số tầng:
Quy mô:31.175 m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Đang cập nhật
Loại:
Trạng thái:Ra mắt
Số Block:5
Số tầng:
Quy mô:31.175 m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Đang cập nhật