Trạng thái:
Ra mắt
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
9
Số tầng:
Số căn:
3.950
Quy mô:
5.6ha
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: CapitaLand
Loại: Căn hộ Trạng thái:Ra mắt
Số Block:9 Số tầng:
Quy mô:5.6ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:3.950 Ngày hoàn thành:Đang cập nhật
Chủ đầu tư: CapitaLand
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Ra mắt
Số Block:9
Số tầng:
Quy mô:5.6ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:3.950
Ngày hoàn thành:Đang cập nhật