Vinhomes Sky Park (Bắc Giang)

Trang chủ 

› Dự án 

› Bắc Giang 

Trạng thái:
Sắp ra mắt
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
25
Số căn:
565
Quy mô:
1,1 ha
Mật độ xây dựng:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp ra mắt
Số Block:2 Số tầng:25
Quy mô:1,1 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:565 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp ra mắt
Số Block:2
Số tầng:25
Quy mô:1,1 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:565
Ngày hoàn thành: