Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
Số căn:
3837
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
27%
Chủ đầu tư: Masterise Homes
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:6 Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng:27%
Số căn hộ:3837 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Masterise Homes
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:6
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:27%
Số căn hộ:3837
Ngày hoàn thành: