Lumière Boulevard - Vinhomes Grand Park

Trang chủ 

› Dự án 

› Thành phố Hồ Chí Minh 

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
Số căn:
2.422
Quy mô:
33.672 M2
Mật độ xây dựng:
27,9%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5 Số tầng:
Quy mô:33.672 M2 Mật độ xây dựng:27,9%
Số căn hộ:2.422 Ngày hoàn thành:06/2023
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5
Số tầng:
Quy mô:33.672 M2
Mật độ xây dựng:27,9%
Số căn hộ:2.422
Ngày hoàn thành:06/2023