Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
18.7ha
Mật độ xây dựng:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Shop thương mại Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô:18.7ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Quý 2/2023
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Shop thương mại
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:18.7ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Quý 2/2023