Mega Complex - Vinhomes Ocean Park 2

Trang chủ 

› Dự án 

› Hưng Yên 

Trạng thái:
Ra mắt
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Shop house Trạng thái:Ra mắt
Số Block: Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Shop house
Trạng thái:Ra mắt
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: