Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
40
Số căn:
1000
Quy mô:
2,4ha
Mật độ xây dựng:
35%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:40
Quy mô:2,4ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:1000 Ngày hoàn thành:Quý 4/2020
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:40
Quy mô:2,4ha
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:1000
Ngày hoàn thành:Quý 4/2020