Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
116ha
Mật độ xây dựng:
28%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Biệt thự Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô:116ha Mật độ xây dựng:28%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Tháng 12/2023
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Biệt thự
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:116ha
Mật độ xây dựng:28%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Tháng 12/2023