The Palm Oasis - Vinhomes Star City

Trang chủ 

› Dự án 

› Thanh Hoá 

Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
3.45 ha
Mật độ xây dựng:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:3.45 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:3.45 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: