Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
4
Số căn:
75
Quy mô:
18.898
Mật độ xây dựng:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Nhà phố Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:4
Quy mô:18.898 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:75 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:4
Quy mô:18.898
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:75
Ngày hoàn thành: