Showing all 6 results

Đang mở bán
Giá: Liên hệ
  • Số căn hộ: 3599
  • Mật độ xây dựng: 33.3%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 32.3%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 091.608.6688