Showing all 7 results

Ra mắt
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 3.950
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 3599
 • Mật độ xây dựng: 33.3%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 32.3%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 091.608.6688