Showing 1–12 of 22 results

Sắp mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 4.000
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 30 - 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 10.000
 • Mật độ xây dựng: 19%
Đang mở bán
Giá: 30 - 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 42000
 • Mật độ xây dựng: 14.7%
Ra mắt
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 3599
 • Mật độ xây dựng: 33.3%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 3837
 • Mật độ xây dựng: 27%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 091.608.6688