Trạng thái:
Mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
26
Số căn:
1825
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Mitsubishi Corporation
Loại: Căn hộ Trạng thái:Mở bán
Số Block:4 Số tầng:26
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1825 Ngày hoàn thành:Quý 3/2026
Chủ đầu tư: Mitsubishi Corporation
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Mở bán
Số Block:4
Số tầng:26
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1825
Ngày hoàn thành:Quý 3/2026