Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
35
Số căn:
4.000
Quy mô:
5.6 ha
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: CapitaLand
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block: Số tầng:35
Quy mô:5.6 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:4.000 Ngày hoàn thành:năm 2026
Chủ đầu tư: CapitaLand
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:
Số tầng:35
Quy mô:5.6 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:4.000
Ngày hoàn thành:năm 2026