Showing all 2 results

Đang mở bán
Giá: Liên hệ
  • Số căn hộ: 2.422
  • Mật độ xây dựng: 27,9%
Đang mở bán
Giá: Liên Hệ
  • Số căn hộ: 1000
  • Mật độ xây dựng: 35%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 091.608.6688