Showing all 12 results

Mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 1825
 • Mật độ xây dựng:
Ra mắt
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 3.950
 • Mật độ xây dựng:
Ra mắt
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 30 - 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 10.000
 • Mật độ xây dựng: 19%
Ra mắt
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 2.422
 • Mật độ xây dựng: 27,9%
Sắp mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 23,6%
Đang mở bán
Giá: Liên Hệ
 • Số căn hộ: 1000
 • Mật độ xây dựng: 35%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 091.608.6688