Showing all 8 results

Mở bán
Giá: Liên hệ
  • Số căn hộ: 1825
  • Mật độ xây dựng:
Ra mắt
Giá: Liên hệ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
  • Số căn hộ: 3837
  • Mật độ xây dựng: 27%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 091.608.6688