Showing all 4 results

Giá: Liên hệ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 28%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
  • Số căn hộ: 523
  • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
  • Số căn hộ: 75
  • Mật độ xây dựng:
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 091.608.6688