Showing all 6 results

Ra mắt
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 28%
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Khoảng 33%
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 523
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 75
 • Mật độ xây dựng:
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 091.608.6688